אסתמה ומחלות ריאה כרוניות

  • אסתמה

  • ברונכיטיס כרוני

  • קרופ בילדים

  • פנאומוניטיס אאוזינופילית

  • שחפת

  • ברונכיאקטזיות